دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/7
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز سه شنبه مورخه 7 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10000 - 11000

کاب
7000 - 7500

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8500 - 9000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 5000 - 5500

تخم مرغ:

تهران 29500-33000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-40000

کشتار تهران 54000-57000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

روس امیرآباد 8950

برزیل بندر امام 8900

برزیل بندر امام 8750

برزیل بندر امام 8550

اوکراین بندر امام 8100


اوکراین تهران 8950

فیروزآباد 8400

دزفول 8650

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7800

کرمان 7750

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6650

آلمان بندر امام 6450

گرگان 6100

گنبد 6100

ورامین 6750


گرمسار 6750

آمل 6650

سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5650

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت برزیل بندر امام ( مدلل ) 14300

پلت برزیل تهران ( مدلل ) 14700

پلت برزیل بندر امام 14500

پلت برزیل مازندران ( فجر ) 15200

پلت برزیل گنبد 15050

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 13500

گلستان 10800

یگانه گرگان 10850

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12500

قزاق مشهد 13550

روغن خام سویا :

تهران 43500

جوش شیرین :

چینی تهران 13700

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 171000

لیزین :

اندونزی 72000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 91000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 59000

ترئونین :


چینی تهران 157000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت