دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/4
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 4 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9500 - 10000

کاب
6700 - 7200

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 9000 - 9500

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 5500 - 6000

تخم مرغ:

تهران 30000-32500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-40500

کشتار تهران 54000-57500


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

روس امیرآباد 0000

برزیل بندر امام 0000

برزیل شیراز 8500

داراب 8100


دزفول 8100

ذرت علوفه ای :

شیراز 1000

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 0000

کازرون 0000


دوروم داراب 7800

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6800

آلمان بندر امام 6450

گرگان 6250

ورامین 6700


سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5650

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


بهپاک بهشهر 13750

پلت برزیل شیراز 13700

پلت برزیل تهران 14200

پرک هندی اراک 13650

پرک هندی بندر امام 13500

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 13500

گلستان 10800

یگانه گرگان 11000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پرچرب مشهد 13600

قزاق مشهد 12550

روغن خام سویا :

تهران 43500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19500


شیراز فارس 17500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 72000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 60000

ترئونین :


چینی تهران 158000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت