دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/29
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردرروز یکشنبه مورخه29اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12000 - 13000

کاب
10500 - 11500

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 9000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 6000

تخم مرغ:

تهران 30000-32500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-38000

کشتار تهران 51000-54000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 7850

برزیل بندر امام 6850

برزیل شیراز 7650

داراب 7950


دزفول 7650

ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول درجه (1) 7700

دزفول درجه (2) 7650


بندر عباس 7600

حاجی آباد بندر عباس 7700

فورگ داراب 7600

کازرون 7650


دوروم داراب 7800

گندم غنی شده :


مشهد 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


آمل 6750

آلمان بندر امام 6450

گنبد 6300


کازرون 6650

قم 6650

گرگان 6300

اراک 6800

گرمسار 6650

سبوس گندم:


تهران 5650

کرج 5700

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلیت برزیل بندر امام 14000

پرک  شیراز 12600

هندی بندر امام 12050

هندی بندر عباس 12800

بهپاک بهشهر 13700

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 00000

مشهد 00000

گلستان 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
روس امیرآباد 11100

قزاق مشهد 11500

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12500

ترکمن مشهد 12350


ترکمن پرچرب مشهد 13350

تخم پنبه :

سبزوار 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19500


شیراز فارس 17500

پودر چربی :

چینی تهران 85000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 73500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :


چینی تهران 160000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت