دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/28
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردرروز شنبه مورخه28اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13500

کاب
11000 - 12000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 11000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 6500

تخم مرغ:

تهران 30000-32500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-38000

کشتار تهران 51000-54000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 7850

برزیل بندر امام 6850

برزیل مشهد 0000

برزیل تهران 0000

اوکراین شیراز 0000

برزیل شیراز 7800

داراب 7950


ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7700

بندر عباس 7600

شیراز 0000

حاجی آباد بندر عباس 7700

فورگ داراب 7550

کازرون 7600


دوروم داراب 7850

گندم غنی شده :


مشهد 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


نوشهر 0000

آلمان بندر امام 6500

هندی بندر امام 6450

فرانسه مرودشت 6500

اوکراین شیراز 0000

قم 6650

گرگان 6300

سبزوار 0000

گرمسار 6650

سبوس گندم:


تهران 5650

کرج 5700

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلیت برزیل بندر امام 14000

پرک  شیراز 12700

هندی بندر امام 12100

هندی بندر عباس 12850

پلیت برزیل تهران 00000

هندی تهران 00000

بهپاک بهشهر 13700

پلیت برزیل گنبد 00000

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11350

مشهد 13400

گلستان 13100

کنجاله آفتابگردان :

 
روس امیرآباد 11500

قزاق مشهد 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12500

ترکمن مشهد 12350


ترکمن پرچرب مشهد 13350

تخم پنبه :

سبزوار 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19500


شیراز فارس 17500

پودر چربی :

چینی تهران 85000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 73500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :


چینی تهران 160000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت