دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/26
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردرروزپنجشنبه مورخه26اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
00000 - 00000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 11000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 6500

تخم مرغ:

تهران 28000-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-40000

کشتار تهران 51500-56500


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 7900

برزیل بندر امام 7850

برزیل مشهد 8350

برزیل تهران 8200

اوکراین شیراز 0000

برزیل شیراز 7950

داراب 7950


برزیل بندر امام بارگیری سریع ( بصورت عمده ) 1000 تن با هماهنگی

داخلی داراب بارگیری سریع ( بصورت عمده ) 2000 تن با هماهنگی

ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7800

شیراز 0000

حاجی آباد بندر عباس 7700

فورگ داراب 7550

کازرون 7600


دوروم داراب 7850

دزفول بارگیری سریع ( بصورت عمده ) 1700 تن با هماهنگی

گندم غنی شده :


مشهد 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


نوشهر 6600

آلمان بندر امام 6500

هندی بندر امام 0000

فرانسه مرودشت 6600

اوکراین شیراز 0000

قم 6600

گرگان 6450

سبزوار 6950

سبوس گندم:


تهران 5650

کرج 5700

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلیت برزیل شیراز 00000

پرک  شیراز 13100

هندی بندر امام 12800

پلیت برزیل تهران 14000

هندی تهران 13550

بهپاک بهشهر 13750

پلیت برزیل گنبد 00000

پلیت برزیل بندر امام بارگیری سریع ( بصورت عمده ) 500 تن با هماهنگی

پرک هندی بندر امام بارگیری سریع ( بصورت عمده ) 500 تن با هماهنگی

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 13500

مشهد 13450

گلستان 13100

کنجاله آفتابگردان :

 
روس امیرآباد 11500

قزاق مشهد 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12550

ترکمن مشهد 12350


ترکمن پرچرب مشهد 13100

تخم پنبه :

سبزوار 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19500


شیراز فارس 17500

پودر چربی :

چینی تهران 85000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 73500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :


چینی تهران 160000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت