دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/24
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردرروزسه شنبه مورخه24اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13000 - 13500

کاب
10000 - 10500

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 11000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 6000


تخم مرغ:

تهران 28000-31000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38500-39500

کشتار تهران 53500-57500


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 7850

برزیل بندر امام 7900

برزیل جویبار 8580

برزیل تهران 8350

برزیل شیراز 7900

برزیل شیراز 7350


داراب 7900


ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22000


گندم:


دزفول 7700

شیراز 7650

حاجی آباد بندر عباس 7650

فورگ داراب 7500

کازرون 7550


گندم غنی شده :

مشهد 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


آلمان بندر امام 6430

هندی بندر امام 6450

فرانسه مرودشت 6600

اوکراین شیراز 6550

قم 6450

سبوس گندم:


تهران 5650

کرج 5700


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلیت برزیل شیراز 13080

پرک برزیل شیراز 13050


هندی بندر امام 12800

پلیت برزیل تهران 13250

بهپاک بهشهر 13750

پلیت برزیل گنبد 13400

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 13500

مشهد 13450

گلستان 13100

کنجاله آفتابگردان :

 
روس امیرآباد 11500

قزاق مشهد 00000


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12550

ترکمن مشهد 12350

ترکمن پرچرب مشهد 13100

تخم پنبه :

سبزوار 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19500


شیراز فارس 17500

پودر چربی :


چینی تهران 85000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500


صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 28500


5% تهران 29300

5% تهران 25500


متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 74000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :


چینی تهران 160000

سوئیس تهران 000000


آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000

دان آماده :


کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام