دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/19
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردرروز پنجشنبه مورخه19اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
0000 - 0000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 11000

تخم مرغ:

تهران 27800-32800


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-37000

کشتار تهران 51500-55000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 0000

اوکراین بندرعباس 7450

اوکراین شیراز 0000

برزیل بندر امام 7850

برزیل مشهد 0000

برزیل تهران 0000

داراب 6750


دزفول 0000

جیرفت 0000

ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22500

گندم:


فارس 7500

کرمانشاه 7400


همدان 7050

دزفول 7000

گندم غنی شده :

مشهد 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


آلمان بندر امام 6400

هندی بندر امام 0000

روس امیرآباد 0000

مشهد 0000

سبوس گندم:


تهران 5500

کرج 5500

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1450

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

برزیل مشهد 00000

برزیل شیراز 00000

هندی بندر عباس 00000

هندی بندر امام 12650

هندی مشهد 00000

یگانه خزر گرگان 13300

بهپاک بهشهر 13700

گلبهار اصفهان 13900


کنجاله کلزا :

مشهد 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق امیرآباد 00000

قزاق پرک مشهد 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

ترکمن مشهد 00000


اردبیل 00000

تربت جام 00000

نیشابور 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 34500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 17500

پودر چربی :

چینی تهران 85000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28500

متیونین :

دگوسا 168200

لیزین :

اندونزی 75200

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 85000

ترئونین :


چینی تهران 166000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت