دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/16
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز دوشنبه مورخه16اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 26000-29000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 49000-53000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7400

اوکراین بندر امام 7500

برزیل بندر امام 0000

برزل بندر امام 7860

برزیل تهران 8510

برزیل شیراز 0000

برزیل شیراز 0000


شیراز 8000


دزفول 8000

ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22500

گندم:


همدان 0000

دزفول 7400

حاجی آباد بندر عباس 7450

کرمانشاه 0000

فارس 7600

گندم غنی شده :

مشهد 12440

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


هندی شیراز 0000

آلمان بندر امام 6300

فرانسه بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 0000

قم 6450

شیراز 6500

فریدونکنار 6860

سبوس گندم:


تهران 5450

کرج 5500

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1450

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل تهران 00000

برزیل سمنان 13700

هندی بندر عباس 12600

هندی بندر امام 12450

هندی شمال 13250

بهپاک بهشهر 13700

یگانه خزر گرگان 13650

گلبهار اصفهان 13950

کنجاله کلزا :

مشهد 13600

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق امیرآباد 11840

قزاق پرک مشهد 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12560

ترکمن مشهد 13210


بیله سواراردبیل 12360

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 34500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :

چینی تهران 45000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 7250

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28500

متیونین :

دگوسا 169500

لیزین :

اندونزی 75500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 85000

ترئونین :


چینی تهران 166000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت