دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/15
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز یکشنبه مورخه15اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 9400

کاب
6900 - 7400

تخم مرغ:

تهران 25500-28500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 49000-53000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7550

برزیل بندر امام 7750

برزل بندر امام 7850

برزیل تهران 8390

برزیل شیراز 7400

برزیل شیراز 8100


شیراز 7900


دزفول 0000


ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22500


گندم:


همدان 7550

دزفول 7500

حاجی آباد بندر عباس 7500

کرمانشاه 7600

فارس 7600

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


هندی شیراز 5950

آلمان بندر امام 6270

فرانسه بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6200


قم 6450

شیراز 6050

سبوس گندم:


تهران 5450

کرج 5400


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1450

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل تهران 13980

برزیل مشهد 14050

هندی بندر عباس 12730


هندی بندر امام 12730

بهپاک بهشهر 13700

یگانه خزر گرگان 13670

گلبهار 00000

کنجاله کلزا :

مشهد 13600

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مازندران 11850

قزاق پرک مشهد 12180


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12570

ترکمن مشهد 13270

بیله سواراردبیل 12370

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 34500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :


چینی تهران 45000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 7250

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500


صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 28500


متیونین :

دگوسا 169500

لیزین :

اندونزی 75500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 85000

ترئونین :


چینی تهران 166000

سوئیس تهران 000000


آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000

دان آماده :


کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12730

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

 

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام