دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/14
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روزشنبه مورخه14اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 9400

کاب
6900 - 7400

تخم مرغ:

تهران 25000-27500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 49000-53000


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7450

برزیل بندر امام 7750

شیراز 7900


دزفول 0000

ذرت علوفه ای :

شیراز 1100

گلوتن ذرت :

چینی  22500

گندم:


همدان 0000

دزفول 7500

حاجی آباد بندر عباس 7450

کرمانشاه 0000

فارس 7450

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 7050

آلمان بندر امام 6220

فرانسه بندر امام 6200

اوکراین بندر امام 6250

سبوس گندم:


تهران 5450

کرج 5400

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

هندی بندر عباس 12900

بهپاک بهشهر 13650

یگانه خزر گرگان 13600

گلبهار 13900

کنجاله کلزا :

مشهد 13600

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مازندران 12050

روس شمال 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12350

ترکمن مشهد 13600


بیله سواراردبیل 12150

روغن خام سویا :

تهران 43000

روغن USE :

تهران 34000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28500

متیونین :

دگوسا 172000

لیزین :

اندونزی 77000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت