دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/12
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روزپنجشنبه مورخه12اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 25500-27500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 34000-36000

کشتار تهران 49500-52000


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 0000

برزیل بندر امام 0000

برزیل بندر امام 7750

برزیل کرمانشاه 8400

شیراز 8400


دزفول 8500

ذرت علوفه ای :

شیراز 1100

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


همدان 7700

دزفول 7650

حاجی آباد بندر عباس 7600

کرمانشاه 7700

فارس 7700

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


فریدونکنار 0000

امیدیه 0000

هندی بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 0000


سبوس گندم:


تهران 5350

کرج 5400

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

هندی بندر عباس 12900

هندی بندر امام 00000

هندی کرمانشاه 13900

بهپاک بهشهر 00000

یگانه خزر گرگان 00000

گلبهار 00000

کنجاله کلزا :

قزاق مشهد 13600

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 00000

روس شمال 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12600

ترکمن مشهد 13700


اردبیل 11900

روغن خام سویا :

تهران 43000

روغن USE :

تهران 34000

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28000

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 76000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت