دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/9
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز دوشنبه مورخه 9 اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 26500-29500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 49500-52500


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6800

اوکراین بندر عباس 0000

برزیل بندر امام 8160

برزیل بندر امام 7850

برزیل کرمانشاه 8400

شیراز 8500


دزفول 8600

ذرت علوفه ای :

شیراز 1100

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


همدان 7500

دزفول 7550

حاجی آباد بندر عباس 7500

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


نوشهر 0000

امیدیه 0000

هندی بندر امام 5950

اوکراین بندر امام 0000

آلمانی بندر امام 6220


سبوس گندم:


تهران 5350

کرج 5300

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


آرژانتین بندر امام 14100

هندی بندر عباس 12950

هندی بندر امام 12000

هندی کرمانشاه 13500

بهپاک بهشهر 14200

یگانه خزر گرگان 14200

گلبهار 00000

کنجاله کلزا :

قزاق مشهد 13600

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 00000

روس شمال 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12200

ترکمن مشهد 13700


اردبیل 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 15000

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28000

متیونین :

دگوسا 172000

لیزین :

اندونزی 77000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت