دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/7
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز شنبه مورخه 7 اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 8200 - 8800

کاب
5500 - 6600

تخم مرغ:

تهران 25000-27500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 49500-52500


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 31000-32000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6850

اوکراین بندر عباس 7600

برزیل بندر امام 8150

برزیل بندر امام 8250

شیراز 8600


دزفول 8900


ذرت علوفه ای :

شیراز 1100

گلوتن ذرت :

چینی  22000


گندم:


همدان 7500

دزفول 7550

جویبار 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


نوشهر 6850

امیدیه 0000

هندی بندر امام 6070

اوکراین بندر امام 5950

آلمانی بندر امام 6250


سبوس گندم:

تهران 5350

کرج 5300


سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 12200

هندی بندر امام 12950


هندی بندر امام 12000

بهپاک بهشهر 14200

یگانه خزر گرگان 14350

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11500

روس شمال 0000


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12150

ترکمن مشهد 13650

اردبیل 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 16500

شیراز 19500


پودر چربی :


چینی تهران 55000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500


صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 28000


متیونین :

دگوسا 175000

لیزین :

اندونزی 78000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000


فرمالین :
 
گالن 20 لیتری تهران  170000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام