دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/3
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز سه شنبه مورخه 3اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 8200 - 8800

کاب
5500 - 6500

تخم مرغ:

تهران 23500-26500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-38000

کشتار تهران 47000-51000


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 31000-32000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7850

اوکراین بندر عباس 7900

برزیل درجه 2 بندر امام 8000

برزیل تهران 9350

شیراز 8600


دزفول 8700

ذرت علوفه ای :

شیراز 1100

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


همدان 0000

اهواز 7100

جویبار 0000

جو:


امیرآباد 6300

امیدیه 6000

هندی بندر امام 6100

آلمانی بندر امام 6300


سبوس گندم:


تهران 5100

کرج 0000

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 13600

هندی بندر امام 12100

بهپاک بهشهر 14300

یگانه خزر گرگان 14500

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11500

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12600

ترکمن مشهد 13700


اردبیل 00000

جوش شیرین :

چینی تهران 16500

شیراز 19500


پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28000

متیونین :

دگوسا 170000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 125000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت