دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/1
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز یکشنبه مورخه 1  اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 7500 - 8000

کاب
5500 - 6000

تخم مرغ:

تهران 22000-24000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 34000-36000

کشتار تهران 48000-53000


مرغ مادر:

منجمد تهران 44000 -47000

زنده تهران 31000-32000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7850

برزیل بندر امام 8450

برزیل قزوین 9200

برزیل همدان 9100

شیراز 8800


دزفول 9000

ذرت علوفه ای :

قزوین 0000

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


همدان 7100

کرمانشاه 7200

جویبار 7100

جو:


امیرآباد 6100

اوکراین بندر امام 6000

سبوس گندم:


تهران 5100

کرج 0000

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 13800

برزیل تهران 14650

بهپاک بهشهر 14250

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11500

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

ترکمن مشهد 12700


اردبیل 11800

جوش شیرین :

چینی تهران 16500

شیراز 19500


پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28000

متیونین :

دگوسا 167000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 125000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 62000

ترئونین :


چینی تهران 165000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت