دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/1/19
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز دوشنبه مورخه 19 فروردین 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 22500-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 34000-35000

کشتار تهران 48000-52000


مرغ مادر:

منجمد تهران 45000 -48000

زنده تهران 33000-34000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6850

اوکراین بندر عباس 0000

برزیل قزوین 7500

آرژانتین سمنان  8250


داراب 7100

فسا 7150

دزفول 7100

کرمان 0000

ذرت علوفه ای :

شیراز 1350

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دوروم شیراز 6700

همدان 0000

کرمانشاه 0000

جو:


امیرآباد 6100

اوکراین بندر امام 5750

فسا 0000

امل 0000

سبوس گندم:


تهران 0000

کرج 0000

شیراز 4800

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2500

خوراک دامی 1800

زیر پای دام 1500


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 00000


هندی بندر عباس 12450

برزیل بندر امام 00000

برزیل تهران 00000

یگانه شمال 00000


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10100

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12700

ترکمن مشهد 13700


جوش شیرین :

چینی تهران 16500

شیراز 19500


پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا 42000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:


کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28000

متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 000000

کمین بلژیک با فیتاز 000000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 00000

ترئونین :


چینی تهران 168000

سوئیس تهران 000000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت