دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/1/15
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز پنجشنبه مورخه 15 فروردین 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 20000-21500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35500-36000

کشتار تهران 47000-48000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

اوکراین بندر عباس 6550

اوکراین بندر امام 6550

برزیل بندر امام 7200

برزیل قزوین 7750

داراب 6900

فسا 7000

دزفول 7100

کرمان 7000

گلوتن ذرت :

چینی  21000


گندم:


دوروم شیراز 6700

همدان 0000

کرمانشاه 0000


جو:


امیرآباد 6150

اوکراین بندر امام 5670

فسا 6900

امل 6100

سبوس گندم:

تهران 0000

کرج 0000


شیراز 4800

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 12100

برزیل بندر امام 00000

یگانه شمال 14950

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 0000

روس شمال 0000


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :


جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000


دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

تهران 21000


صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 30000


متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000


فرمالین :
 
گالن 20 لیتری تهران  165000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

 

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام