دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/1/10
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز شنبه مورخه 10 فروردین 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10000 - 10500

کاب
9000 - 9500

تخم مرغ:

تهران 29000-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40500-41500

کشتار تهران 61500-62500


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6050

برزیل بندر امام 7100

برزیل بندر امام 7300


برزیل  7600

برزیل بندر امام مدللی 6550

برزیل بندر عباس مدللی 6550


برزیل مشهد 8000


داراب 6900

فسا 7000

دزفول 7100

گلوتن ذرت :

چینی  21000

گندم:


مرودشت 0000

همدان 0000

کرمانشاه 0000

جو:


امیرآباد 6150

اوکراین بندر امام 6100

هندی بندر امام 5800

سبوس گندم:

تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 12100


برزیل بندر عباس 00000

برزیل مشهد 00000

بهپاک بهشهر 00000

خاور دشت گرگان 00000

یگانه شمال 00000


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 0000

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-جهت مشاهده بورس شیکاگو اینجا را کلیک کنید

4-جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت