دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/20
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 20 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13000 - 13500

کاب
10000 - 11500

تخم مرغ:

تهران 26000-29000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 57000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6100

داراب 6200

دزفول 6200

گلوتن ذرت :

چینی  20500

گندم:


مرودشت 6500

همدان 6600

کرمانشاه 6200

جو:


امیرآباد 6050

اوکراین بندر امام 5750

هندی بندر امام 5650

سبوس گندم:

تهران 5200

کرج 5190

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 10750


برزیل بندر امام 12150

بهپاک بهشهر 12350

خاور دشت گرگان 12350

یگانه شمال 12500


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 8550

روس شمال 8200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

متیونین :

دگوسا 161000

لیزین :

اندونزی 81000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت