دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/20
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 20 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13000 - 13500

کاب
10000 - 11500

تخم مرغ:

تهران 26000-29000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 57000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6100

داراب 6200

دزفول 6200

گلوتن ذرت :

چینی  20500

گندم:


مرودشت 6500

همدان 6600

کرمانشاه 6200

جو:


امیرآباد 6050

اوکراین بندر امام 5750

هندی بندر امام 5650

سبوس گندم:

تهران 5200

کرج 5190

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 10750


برزیل بندر امام 12150

بهپاک بهشهر 12350

خاور دشت گرگان 12350

یگانه شمال 12500


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 8550

روس شمال 8200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

متیونین :

دگوسا 161000

لیزین :

اندونزی 81000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت