دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/17
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز پنج شنبه مورخه 17 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 27000-29500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

برزیل بندر امام 0000

برزیل بندر امام 6350

اوکراین بندر عباس 5850

اوکراین بندر امام 0000

داراب 6000

تهران 0000

گلوتن ذرت :

چینی  20500

گندم:

مرودشت 6400

همدان 0000

دزفول 0000

جو:

نوشهر 6050

امیرآباد 0000

اوکراین بندر امام 5650

مرودشت 6650

سبوس گندم:

تهران 5190

کرج 5170

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 10700


برزیل بندر امام 10000

برزیل بندر امام 12150

بهپاک بهشهر 12400

یگانه شمال 00000


کنجاله کلزا:


روس نوشهر 00000


کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 8200

گنبد 8500

اصفهان 9550


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12000

ترکمن مشهد 12200

اردبیل 11550


کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

پودر گوشت:

مشهد 0000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 162000

لیزین :

اندونزی 83000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

سوئیس تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت