دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/17
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز پنج شنبه مورخه 17 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 27000-29500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

برزیل بندر امام 0000

برزیل بندر امام 6350

اوکراین بندر عباس 5850

اوکراین بندر امام 0000

داراب 6000

تهران 0000

گلوتن ذرت :

چینی  20500

گندم:

مرودشت 6400

همدان 0000

دزفول 0000

جو:

نوشهر 6050

امیرآباد 0000

اوکراین بندر امام 5650

مرودشت 6650

سبوس گندم:

تهران 5190

کرج 5170

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 10700


برزیل بندر امام 10000

برزیل بندر امام 12150

بهپاک بهشهر 12400

یگانه شمال 00000


کنجاله کلزا:


روس نوشهر 00000


کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 8200

گنبد 8500

اصفهان 9550


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12000

ترکمن مشهد 12200

اردبیل 11550


کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

پودر گوشت:

مشهد 0000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 162000

لیزین :

اندونزی 83000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

سوئیس تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت