دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/3
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه 3 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 26000-28300


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-41000

کشتار تهران 56500-59500


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 32000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6350

برزیل بندر امام 6300

روس امیرآباد 6800

اوکراین بندر امام 6050

دزفول 6180


داراب 6000

کرمانشاه 6000

مغان 6450

بهبهان 6060


فسا 6000

گلوتن ذرت :

چینی  20000

گندم:

همدان 0000

تهران 6500

فسا 0000

دزفول 6200

جو:

نوشهر 6150

امیرآباد 6200

بندر امام 5900

مرودشت 6600

همدان 0000


سبوس گندم:

تهران 5070

کرج 5040

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


بهپاک بهشهر 00000

برزیل بندر امام 12100

هندی بندر امام 00000


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 00000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 8300

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 11150

قم 14500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 162000

لیزین :

اندونزی 85000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 66000

ترئونین :

سوئیس تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت