دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/12/1
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز  سه شنبه مورخه1 اسفند 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13800 - 14700

کاب
12500 - 12700

تخم مرغ:

تهران 28500-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42500

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 32000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6050

برزیل بندر امام 6350

برزیل تهران 6900

اوکراین بندر امام 0000

دزفول 6180


داراب 6050

کرمانشاه 6000

گلوتن ذرت :

چینی  19800

گندم:

همدان 0000

تهران 0000

فسا 0000

دزفول 6350

جو:

نوشهر 6150

امیرآباد 6200

بندر امام 5800

مرودشت 6600

همدان 0000


سبوس گندم:

تهران 5070

کرج 5040

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


بهپاک بهشهر 14000

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 00000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 8300

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 11150

قم 14500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 164000

لیزین :

اندونزی 85000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 66000

ترئونین :

سوئیس تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت