دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/11/29
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز  یکشنبه مورخه29 بهمن 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13800 - 14700

کاب
12500 - 12700

تخم مرغ:

تهران 26500-29000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 43000 -45000

زنده تهران 32000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6500

برزیل بندر امام 6550

اوکراین بندر عباس 6000

اوکراین بندر امام 6150

دزفول 6100


داراب 6050

گلوتن ذرت :

چینی  19800

گندم:

همدان 0000

تهران 6430

فسا 6950

جو:

نوشهر 0000

امیرآباد 0000

اوکراین بندر امام 0000

مرودشت 6600

همدان 6500


سبوس گندم:

تهران 5070

کرج 5040

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 11900

هندی بندر امام 11700

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 00000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 0000

روس امیرآباد 8700

روس امیرآباد 7800

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 11150

قم 14590

قم 18500


کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 169000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 93000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 66000

ترئونین :

سوئیس تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت