دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/11/21
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 21 بهمن 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14000 - 14500

کاب
13000 - 13500

تخم مرغ:

تهران 29500-32000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41500-42000

کشتار تهران 60000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 31000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 6200

برزیل بندر امام 6350

اوکراین بندر امام 5950

مغان 6400

گلوتن ذرت :

چینی  19800


گندم:

امیرآباد 5850

کرمانشاه 6200

تهران 6250


جو:

امیرآباد 6200

نوشهر 6050

اوکراین بندر امام 5800

سبوس گندم:

تهران 4460

کرج 4480


سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10850

برزیل بندر امام 11500

یگانه گرگان 12800

بهپاک بهشهر 12750

پلیت آرژانتین بندر امام 12800


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7600

روس امیرآباد 8550


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10950

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :


جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000


دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000


چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 177000

فرانسه 175000

لیزین :

اندونزی 93000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 66000

ترئونین :

سوئیس تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

 

 

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام