دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/11/17
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز  سه شنبه مورخه17 بهمن 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13500 - 14000

کاب
11500 - 12000

تخم مرغ:

تهران 28500-31500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-44000

کشتار تهران 58000-60000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 31000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 6450

برزیل بندر امام 6400

اوکراین بندر امام 6200

اوکراین بندر عباس 6150

فارس 5950

دزفول 6000

کرمان 0000

کرمانشاه 0000

گلوتن ذرت :

چینی  19800

گندم:

امیرآباد 5850

اوکراین بندر امام 0000

تهران 0000

جو:

امیرآباد 6150

نوشهر 6100

اوکراین بندر امام 5800

هندی بندر امام 0000

سبوس گندم:

تهران 4460

کرج 4480

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10850

برزیل بندر امام 11500

خاوردشت گرگان 12550

اکسدانه کرج 00000

یگانه گرگان 12750

بهپاک بهشهر 12750

پلیت آرژانتین بندر امام 11500


مش بندر امام 00000

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13100


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7550

گلستان 0000

روس امیرآباد 7800

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10950

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 177000

فرانسه 175000

لیزین :

اندونزی 93000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت