دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/11/9
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز دو شنبه مورخه 9 بهمن 1391

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 27000-30000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-38000

کشتار تهران 52000-54000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 31000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 6350

برزیل بندر امام 6450

اوکراین بندر امام 6100

اوکراین بندر عباس 6050

فارس 6150

دزفول 0000

کرمان 0000

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:

امیرآباد 0000

اوکراین بندر امام 0000

مرودشت 0000

جو:

امیرآباد 6200

نوشهر 6100

اوکراین بندر امام 5910

هندی بندر امام 0000

سبوس گندم:

تهران 4460

کرج 4480

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

تفاله پرتقال :

تر شمال 900

خشک شمال 4000


کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10750

برزیل بندر امام 10900

خاوردشت گرگان 12400

اکسدانه کرج 00000

یگانه گرگان 12600

بهپاک بهشهر 12750

پلیت آرژانتین بندر امام 12400


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13100


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7800

گلستان 0000

روس امیرآباد 7800

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 11000

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 175000

فرانسه 172000

لیزین :

اندونزی 90000

آمریکا 92000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  160000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت