دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/11/2
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1391/11/2

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
00000 - 00000

پلاس 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 25500-28000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 33000-34000

کشتار تهران 45000-49000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6450

برزیل بندر امام 6250

اوکراین بندر امام 6100

اوکراین بندر عباس 6050

روس امیرآباد 0000

فارس 5950

دزفول 5870

کرمانشاه 6000

گلوتن ذرت :

چینی  23000

گندم:

امیرآباد 5850

اوکراین بندر امام 5700

دزفول 5700

کردستان 0000

جو:

نوشهر 6000

امیرآباد 6100

اوکراین بندر امام 5650

سبوس گندم:

تهران 4620

کرج 4600

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 5840

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10800

برزیل بندر امام 12300

یگانه خزر گرگان 11800

اکسدانه کرج 12500

بهپاک بهشهر12250

خاوردشت گرگان 11800

پلیت آرژانتین بندر امام 11400


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13100


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

روس مشهد 7850

روس امیرآباد7850

قزاق مشهد 8450

گلستان 7650

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12500

قزاق مشهد 11000

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 172000

فرانسه 171000

لیزین :

اندونزی 88000

آمریکا 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت