دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/17
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1391/10/17

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 9500

کاب 7000 - 7500

تخم مرغ:

تهران 24500-27500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 31500-32500

کشتار تهران 42500-47500


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

برزیل بندر امام 6550

اوکراین بندر امام 6300

فارس 6250

دزفول 6220

کرمانشاه 6250

گندم:

امیرآباد 5930

اوکراین بندر امام 5700

دزفول 5680

جو:

نوشهر 6200

امیرآباد 6250

اوکراین بندر امام 5950

سبوس گندم:

تهران 4580

کرج 4600

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 12800

برزیل بندر امام 12900

اکسدانه تهران 13000

یگانه گرگان 13350


خاوردشت گرگان 13350

پلیت آرژانتین بندر امام 12900


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13150


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

روس مشهد 8800

روس امیرآباد7900

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12100

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

تهران
فول گریت 36000

کرج 20500

درود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 18000

فرانسه 175000

لیزین :

اندونزی 92000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت