دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/12
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1391/10/12

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 7500 - 8000

کاب 5500 - 6000

تخم مرغ:

تهران 24500-27000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 41000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 7200

برزیل بندر امام 7100

فارس 6250

دزفول 5650

کرمانشاه 6150

تهران 7200

روس امیرآباد 6720

اوکراین بندر امام 6600

گندم:

امیرآباد 5930

همدان 0000

مشهد 0000

قم 0000

اوکراین بندر امام 5700

ورامین 5850

دزفول 5680

جو:

همدان 0000

روس انزلی 0000

نوشهر 6200

امیرآباد 6150

مشهد 0000

قم 0000

اوکراین بندر امام 5900

سبوس گندم:

تهران 4560

کرج 4230

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 12500

برزیل بندر امام 13000

بهپاک بهشهر00000

آرژانتین تهران 13350

اتکا تهران13400

اکسدانه تهران 13000

پلیت برزیل بندر امام 12950

پلیت آرژانتین بندر امام 13150

دزفول 13000

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 12600


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7720

داخلی گلستان 0000

مشهد 8680

روس امیرآباد8800

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گلستان 00000

ترکمن مشهد 12100

ترکمن تخته پر چرب 13000

داخلی مشهد 00000


کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

تهران
فول گریت 36000

کرج 20500

درود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 17000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 90000

آمریکا 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 70000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 160000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت