دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/10
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/10

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 7500 - 8000

کاب 4500 - 5500

تخم مرغ:

تهران 24500-26500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 41000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 7350

برزیل بندر امام 7250

فارس 6250

دزفول 6080

کرمانشاه 6200

تهران 7800

روس امیرآباد 6700

اوکراین بندر امام 6500

گندم:

امیرآباد 0000

همدان 0000

مشهد 0000

قم 0000

اوکراین بندر امام 5580

ورامین 0000

دزفول 5600

جو:

همدان 0000

روس انزلی 0000

نوشهر 6200

امیرآباد 6200

مشهد 0000

قم 0000

اوکراین بندر امام 6000

سبوس گندم:

تهران 4560

کرج 4530

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 12850

بهپاک بهشهر00000

آرژانتین تهران 13350

خاوردشت گرگان 13350

اکسدانه تهران 13150

پلیت برزیل بندر امام 13150

پلیت آرژانتین بندر امام 13150

دزفول 12900

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 12750


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7520

داخلی گلستان 0000

داخلی مشهد 0000

روس امیرآباد8800

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گلستان 00000

ترکمن مشهد 11620

داخلی مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:
تهران
فول گریت 36000

کرج 20500

درود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 17500

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 95000

آمریکا 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 70000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 160000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت