دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/6
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/6

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 5800 - 6500

کاب 3600 - 4500

تخم مرغ:

تهران 25500-28000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 41000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6920

برزیل بندر امام 6600

فارس 0000

دزفول 5950

کرمانشاه 0000

تهران 7200

روس امیرآباد 6750

اوکراین بندر امام 6250

گندم:

امیرآباد 5800

همدان 0000

مشهد 6080

قم 0000

اوکراین بندر امام 5530

ورامین 5850

دزفول 5580

جو:

همدان 0000

روس انزلی 0000

نوشهر 6150

امیرآباد 6100

مشهد 0000

قم 0000

اوکراین بندر امام 5950

سبوس گندم:

تهران 4400

کرج 4450

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 11950

بهپاک بهشهر00000

یگانه گرگان 00000

خاوردشت گرگان 00000

گلبهار اصفهان 00000

اکسدانه تهران 12550

پلیت برزیل بندر امام 12500

پلیت آرژانتین بندر امام 12700

دزفول 12550

کنجاله کلزا:

روس نوشهر 11600


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 7520

داخلی گلستان 0000

داخلی مشهد 0000

روس امیرآباد8800

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گلستان 00000

ترکمن مشهد 11050

داخلی مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:
تهران
فول گریت 36000

کرج 20500

درود 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 165000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 88000

آمریکا 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت