دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/4
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/4

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 23500-26500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 41000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6700

برزیل بندر امام 6500

فارس 5850

دزفول 5900

کرمانشاه 5900

روس امیرآباد 6750

اوکراین بندر امام 6300

گندم:

امیرآباد 5800

همدان 5730

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5530

تهران 6000

دزفول 5750

جو:

همدان 6600

روس انزلی 0000

نوشهر 6150

امیرآباد 6200

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6000

سبوس گندم:

تهران 4270

کرج 4230

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 11500

بهپاک بهشهر12550

یگانه گرگان 12550

خاوردشت گرگان 12450

گلبهار اصفهان 00000

اکسدانه تهران 12500

پلیت برزیل بندر امام 00000

پلیت آرژانتین بندر امام 10850

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 11600

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 0000

داخلی گلستان 0000

داخلی مشهد 0000

روس امیرآباد6850

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گلستان 00000

ترکمن مشهد 10000

داخلی مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 170000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 95000

آمریکا 96000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت