دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/18
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/18

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 8500 - 9000

کاب 5300 - 6000

تخم مرغ:

تهران 22000-24500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 44000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6250

برزیل بندر امام 6500

فارس 6100

دزفول 5890

کرمانشاه 6050

روس امیرآباد 6980

گندم:

امیرآباد 5800

همدان 5730

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5350

تهران 5850

دزفول 5550

جو:

همدان 6600

روس انزلی 6250

نوشهر 6250

امیرآباد 6300

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6180

سبوس گندم:

تهران 4270

کرج 4230

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9350

بهپاک بهشهر 9730

یگانه گرگان 9750

خاوردشت گرگان 9550

گلبهار اصفهان 10200

اکسدانه تهران 9950

پلیت برزیل بندر امام 9600

پلیت آرژانتین بندر امام 9630

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 11000

هندی بندر عباس 0000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5850

داخلی گلستان 6550

داخلی مشهد 0000

روس امیرآباد6900

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گلستان 11600

ترکمن مشهد 10220

داخلی مشهد 11400

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 163000

فرانسه 163000

لیزین :

اندونزی 85000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 90000

کولین کلراید :

چینی تهران 67000

ترئونین :

دگوسا تهران 136000

بتائین :

چینی 170000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  145000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت