دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/13
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/13

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 21500-24500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 30000-31000

کشتار تهران 44000-46000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6250

برزیل بندر امام 6350

فارس 6250

دزفول 6160

کرمانشاه 6250

روس امیرآباد 6870

اکراین بندر امام 6600

گندم:

امیرآباد 5800

همدان 5730

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5450

تهران 6000

دزفول 5570

جو:

همدان 6600

نوشهر 6250

امیرآباد 6300

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6180

سبوس گندم:

تهران 4270

کرج 4230

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9550

بهپاک بهشهر 9730

یگانه گرگان 9700

خاوردشت گرگان 9550

گلبهار اصفهان 10200

اکسدانه تهران 9900

پلیت برزیل بندر امام 9750

پلیت آرژانتین بندر امام 9650

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 11000

هندی بندر عباس 0000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5850

بندر امام 0000

داخلی مشهد 7900

روس امیرآباد6950

کنجاله تخم پنبه :


قم 00000

ترکمن مشهد 11580

بندر امام 7500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 180000

فرانسه 175000

لیزین :

اندونزی 90000

پرمنگنات :

چینی تهران 90000

کولین کلراید :

چینی تهران 67000

ترئونین :

دگوسا تهران 136000

بتائین :

چینی 170000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  145000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت