دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/29
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/29

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 21000-24000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 33000-34000

کشتار تهران 45000-47000


مرغ مادر:

منجمد تهران 46000 -47000

زنده تهران 33000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6450

برزیل بندر امام 6350

فارس 6200

اوکراین تهران 0000

روس امیرآباد 0000

گندم:

نوشهر0000

امیرآباد 5800

همدان 5700

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5450

تهران 0000

جو:

همدان 6600

نوشهر 6250

امیرآباد 6250

آمل 0000

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6000

قزاق نوشهر 0000

سبوس گندم:

تهران 4400

کرج 4300

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9650

بهپاک بهشهر 9700

یگانه گرگان 0000

گلبهار گرگان 0000

پلیت آرژانتین بندر امام 9700

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 11000

هندی کرمانشاه 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5800

بندر امام 7500

روس نوشهر 7450

روس امیرآباد6900

کنجاله تخم پنبه :


قم 00000

ترکمن مشهد 11050

بندر امام 7500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 16000

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 180000

فرانسه 00000

لیزین :

اندونزی 85000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 000000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت