دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/14
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/14

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9500 - 10000

کاب 6500 - 7500

تخم مرغ:

تهران 29500-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 3700-3900

کشتار تهران 53000-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6850

اوکراین بندر امام 6450

آرژانتین بندر امام 0000

کرمانشاه 6550

گندم:

روس نوشهر 4850

روس امیرآباد 4850

جو:

اوکراین بندر امام 6450

روس نوشهر 6850

قزاق مشهد 7100

روس امیرآباد 6950

آمل 6900

سبوس گندم:

تهران 4300

کرج 4300

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10750

پلیت برزیل بندر امام 11000

پلیت آرژانتین بندر امام 11000

بهپاک بهشهر 11400

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9850


هندی بندر امام 9000

خاور دشت گرگان 10550

گنبد 9860

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد  6950

روس امیرآباد 7200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10350

ترکمن مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 135000

فرانسه تهران 134000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت