دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/14
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/14

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9500 - 10000

کاب 6500 - 7500

تخم مرغ:

تهران 29500-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 3700-3900

کشتار تهران 53000-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6850

اوکراین بندر امام 6450

آرژانتین بندر امام 0000

کرمانشاه 6550

گندم:

روس نوشهر 4850

روس امیرآباد 4850

جو:

اوکراین بندر امام 6450

روس نوشهر 6850

قزاق مشهد 7100

روس امیرآباد 6950

آمل 6900

سبوس گندم:

تهران 4300

کرج 4300

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10750

پلیت برزیل بندر امام 11000

پلیت آرژانتین بندر امام 11000

بهپاک بهشهر 11400

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9850


هندی بندر امام 9000

خاور دشت گرگان 10550

گنبد 9860

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد  6950

روس امیرآباد 7200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10350

ترکمن مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 135000

فرانسه تهران 134000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت