دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/13
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/13

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 28000-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36500-38500

کشتار تهران 52500-55500


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6350

اوکراین بندر امام 6450

آرژانتین بندر امام 6850

گندم:

روس نوشهر 5000

مشهد 4900

جو:

اوکراین بندر امام 6450

روس نوشهر 6550

مشهد 6900

سبوس گندم:

تهران 4300

کرج 4300

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10750

پلیت برزیل بندر امام 11000

پلیت آرژانتین بندر امام 11000

بهپاک بهشهر 11750

خاوردشت گرگان 11500


کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10100


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد  6200

روس امیرآباد 7200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10350

ترکمن مشهد 12200

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت