دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/13
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/13

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 28000-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36500-38500

کشتار تهران 52500-55500


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6350

اوکراین بندر امام 6450

آرژانتین بندر امام 6850

گندم:

روس نوشهر 5000

مشهد 4900

جو:

اوکراین بندر امام 6450

روس نوشهر 6550

مشهد 6900

سبوس گندم:

تهران 4300

کرج 4300

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10750

پلیت برزیل بندر امام 11000

پلیت آرژانتین بندر امام 11000

بهپاک بهشهر 11750

خاوردشت گرگان 11500


کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10100


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد  6200

روس امیرآباد 7200

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10350

ترکمن مشهد 12200

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت