دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/11
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/11

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 7500 - 8000

کاب 5500 - 6000

تخم مرغ:

تهران 23000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 37000-37000

کشتار تهران 52000-55000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6850

اوکراین بندر امام 6400

آرژانتین بندر امام 6700

گندم:

روس نوشهر 5000

همدان 4500

زنجان 4700

کرمانشاه 4700

مشهد 4900

جو:

اوکراین بندر امام 6650

همدان 6700

قزوین 6600

اراک 6200

سبوس گندم:

تهران 4360

کرج 4360

کنجاله سویا:


پرک هندی مشهد 11000 آماده تحویل (روباری)

پرک هندی شیراز 10400 آماده تحویل (روباری)

پرک هندی بندر امام 10800

پلیت آرژانتین بندر امام 11000

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10000


خاور دشت گرگان 11000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد  6650

قزاق مشهد 7400

روس امیرآباد 7300

روس امیرآباد 0000


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت