دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/7
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/7

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 6500 - 7200

کاب 4800 - 5200

تخم مرغ:

تهران 23500-25500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 53000-55000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6950

اوکراین بندر امام 6400

ذرت آرژانتین بندر امام 6700

گندم:

روس نوشهر 0000

همدان 4800

زنجان 4700

کرمانشاه 4700

مشهد 4700

روس امیرآباد 4800

جو:

اوکراین بندر امام 6650

سبوس گندم:

تهران 4360

کرج 4360

کنجاله سویا:


پلیت برزیل بندر امام 11000

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 00000


خاور دشت گرگان 00000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد پرچرب 7150

قزاق مشهد 6300

روس امیرآباد 7400

روس امیرآباد 7300


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10450

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت