دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/7
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/7

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 6500 - 7200

کاب 4800 - 5200

تخم مرغ:

تهران 23500-25500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 53000-55000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6950

اوکراین بندر امام 6400

ذرت آرژانتین بندر امام 6700

گندم:

روس نوشهر 0000

همدان 4800

زنجان 4700

کرمانشاه 4700

مشهد 4700

روس امیرآباد 4800

جو:

اوکراین بندر امام 6650

سبوس گندم:

تهران 4360

کرج 4360

کنجاله سویا:


پلیت برزیل بندر امام 11000

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 00000


خاور دشت گرگان 00000


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد پرچرب 7150

قزاق مشهد 6300

روس امیرآباد 7400

روس امیرآباد 7300


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10450

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت