دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/6
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/6

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاب 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 22000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-37000

کشتار تهران 51000-52000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6950

اوکراین بندر امام 6400

ذرت آرژانتین بندر امام 0000

گندم:

روس نوشهر 4960

همدان 4600

زنجان 4800

کرمانشاه 4700

جو:

اوکراین بندر امام 6300

قزاق  مشهد 6700

روس نوشهر 6650

روس امیرآباد 6600


قم 6550

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پلیت آرژانتین بندر امام 11100

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10000


خاور دشت گرگان 11050


کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد پرچرب 7150

قزاق مشهد 6300

روس امیرآباد 7400

روس امیرآباد 7300


کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 10450

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 170000

فرانسه تهران 166000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47500

پرمنگنات :

چینی تهران 75000

ترئونین:

لوهمن تهران 68500

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت