دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/5
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/5

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 5500 - 6500

کاب 3000 - 4000

تخم مرغ:

تهران 22000-24500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-38000

کشتار تهران 53000-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6910

اوکراین بندر امام 6360

ذرت آرژانتین بندر امام 6650

گندم:

روس نوشهر 4960

همدان 4600

زنجان 4800

کرمانشاه 4700

جو:

اوکراین بندر امام 6300

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 6650

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پلیت آرژانتین بندر امام 11000

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10000


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 165000

فرانسه تهران 163000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47000

پرمنگنات :

چینی تهران 74500

ترئونین:

لوهمن تهران 68000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت