دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/5
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/5

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 5500 - 6500

کاب 3000 - 4000

تخم مرغ:

تهران 22000-24500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-38000

کشتار تهران 53000-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6910

اوکراین بندر امام 6360

ذرت آرژانتین بندر امام 6650

گندم:

روس نوشهر 4960

همدان 4600

زنجان 4800

کرمانشاه 4700

جو:

اوکراین بندر امام 6300

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 6650

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پلیت آرژانتین بندر امام 11000

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10000


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10700

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 165000

فرانسه تهران 163000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47000

پرمنگنات :

چینی تهران 74500

ترئونین:

لوهمن تهران 68000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت