دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/4
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/4

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 6000 - 7000

کاب 3500 - 4000

آپلاس 5500 - 6500

تخم مرغ:

تهران 21000-23200


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-39000

کشتار تهران 53000-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6880

اوکراین بندر امام 6350

گندم:

همدان 4600

زنجان 4800

کرمانشاه 4700

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 0000


جو:

روس امیرآباد 0000

روس نوشهر 0000

اوکراین بندر امام 6300

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 6650

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله گندم :

ایستگاه مطهری مشهد 8500

کنجاله سویا:


پلیت آرژانتین بندر امام 11000

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10000


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله آفتابگردان :

قزاق پودری ایستگاه مطهری مشهد 6640

قزاق تخته پر چرب ایستگاه مطهری مشهد 8420

قزاق تخته پرچرب ایستگاه مطهری مشهد 7320

قزاق پلت ایستگاه مطهری مشهد 7420

روس بندر امیرآباد 0000

کنجاله تخم پنبه :

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 10500

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا تهران 155000

فرانسه تهران 154000

 
لیزین:

اندونزی تهران 46500

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

ترئونین:

لوهمن تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت