دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/1

                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/6/1

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 6000 - 7000

کاب 3500 - 4000

تخم مرغ:

تهران 19800-21500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36500-40500

کشتار تهران 55000-58000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6350

برزیل بندر امام 6550

اوکراین بندر امام 6300

آرژانتین بندر امام 6800

گندم:

امیرآباد 4700

نوشهر 4600

همدان 4600

زنجان 4550

کرمانشاه 4700

مشهد 4700


جو:

روس امیرآباد 6660

روس نوشهر 0000

اوکراین بندر امام 6150

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پلیت برزیل بندر امام 11100

پرک هندی بندر امام 10800

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9970


خاور دشت گرگان 10550


کنجاله آفتابگردان :

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 6670

روس بندر امیرآباد 7450

کنجاله تخم پنبه :

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 12100

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا 90% تهران 000000

فرانسه تهران 141000

 
لیزین:

اندونزی تهران 46000

پرمنگنات :

چینی تهران 78000

ترئونین:

لوهمن 68000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت