دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/28

                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/28

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 10000

کاپ 5500 - 7000

تخم مرغ:

تهران 18000-18800


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-40000

کشتار تهران 53000-57000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

اوکراین بندر امام 6300

آرژانتین بندر امام 6550

آرژانتین بندر امام 6350

گندم:

امیرآباد 0000

نوشهر 4650

همدان 4630

زنجان 4550

کرمانشاه 4700

مشهد 4600


جو:

روس نوشهر 6250

روس امیرآباد 6250

اوکراین بندر امام 6150

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10700

پلیت آرژانتین بندر امام 00000

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9000


خاور دشت گرگان 11000


کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 8460

روس بندر امیرآباد 7460

قزاق پودری ایستگاه مطهری مشهد 6670

کنجاله تخم پنبه :

ترکمن پودرو تخته پر چرب ایستگاه مطهری مشهد 00000

ترکمن پودری ایستگاه مطهری مشهد 00000

کنجاله گندم :

ایستگاه مطهری مشهد 0000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا 90% تهران 140000

فرانسه تهران 139000

 
لیزین:

اندونزی تهران 47000

پرمنگنات :

چینی تهران 75000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت