دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/26
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/26

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاپ 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 18500-18500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-40000

کشتار تهران 56000-59000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

اوکراین بندر امام 6350

گندم:

امیرآباد 0000

نوشهر 4600

همدان 4630

زنجان 4550

کرمانشاه 4700

مشهد 4700


جو:

روس نوشهر 6250

روس امیرآباد 6250

اوکراین بندر امام 6150

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10700

پلیت آرژانتین بندر امام 12050

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9900


خاور دشت گرگان 11000


کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 7400

روس بندر امیرآباد 7570

قزاق پودری ایستگاه مطهری مشهد 6670

کنجاله تخم پنبه :

ترکمن پودرو تخته پر چرب ایستگاه مطهری مشهد 00000

ترکمن پودری ایستگاه مطهری مشهد 00000

کنجاله گندم :

ایستگاه مطهری مشهد 0000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا 90% تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت