دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/26
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/26

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 0000

کاپ 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 18500-18500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-40000

کشتار تهران 56000-59000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

اوکراین بندر امام 6350

گندم:

امیرآباد 0000

نوشهر 4600

همدان 4630

زنجان 4550

کرمانشاه 4700

مشهد 4700


جو:

روس نوشهر 6250

روس امیرآباد 6250

اوکراین بندر امام 6150

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 10700

پلیت آرژانتین بندر امام 12050

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 9900


خاور دشت گرگان 11000


کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 7400

روس بندر امیرآباد 7570

قزاق پودری ایستگاه مطهری مشهد 6670

کنجاله تخم پنبه :

ترکمن پودرو تخته پر چرب ایستگاه مطهری مشهد 00000

ترکمن پودری ایستگاه مطهری مشهد 00000

کنجاله گندم :

ایستگاه مطهری مشهد 0000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا 90% تهران 000000

فرانسه تهران 000000

 
لیزین:

اندونزی تهران 00000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت