دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/24
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/24

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 98000 - 10200

کاپ 8500 - 9000

تخم مرغ:

تهران 17700-19000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-40000

کشتار تهران 56000-59000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -55000

زنده تهران 40000-43000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

آرژانتین بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6300

گندم:

قزاق امیرآباد 4950

روس نوشهر 4660

همدان 4620

جو:

نوشهر 6050

سبوس گندم:

تهران 4200

کرج 4210

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 11700

پلیت آرژانتین بندر امام 12000

بهپاک بهشهر 12600


آمل 12300

کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 10050


خاور دشت گرگان 11000


قزاق ایستگاه مطهری مشهد 11250

کنجاله آفتابگردان :

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 7470

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 8470

قزاق پودری ایستگاه مطهری مشهد 6670

روس بندرامیرآباد 7600

کنجاله تخم پنبه :

قزاق ایستگاه مطهری مشهد 00000

کنجاله زیتون:

رودبار 4800

 جوش شیرین:

چینی تهران 10800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 11000

قزوین 10000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 14000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 21500

متیونین:

دگوسا 90% تهران 130000

فرانسه تهران 129000

آمریکا 84% تهران 109800

 
لیزین:

اندونزی تهران 48000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت