دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/17
                                                                                                                                                                                           

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/17

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 11000

کاپ 9400 - 9800

تخم مرغ:

تهران 15800-16000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 36000-37000

کشتار تهران 53000-57000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6420 بارگیری با تاخیر

اوکراین بندر امام 6520 بارگیری سریع

گندم:

امیرآباد 4700

نوشهر 4730

کرمانشاه 4510

جو:


نوشهر 6050

سبوس گندم:

تهران 4100

کرج 4110

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 12500 بارگیری سریع

پرک هندی بندر امام 11300 بارگیری شهریور ماه


کنجاله کلزا:

کانولا  بندر امام 10500

خاوردشت گرگان 11050

گلستان گرگان 11050

کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 7600

روس بندر امیرآباد 8470

قزاق مشهد 6700

کنجاله تخم پنبه :

قزاق مشهد 13100

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9850

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 114000

فرانسه تهران 000000

آمریکا 84% تهران 96200

 
لیزین:

اندونزی تهران 42500

کولین کلراید :

چینی تهران 21500

ترئونین :

لوهمن تهران 58000

پرمنگنات:


چینی 63000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت