دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/14
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/14

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10700 - 11000

کاپ 9300 - 9700

تخم مرغ:

تهران 15300-15500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 34000-35000

کشتار تهران 57000-60000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

برزیل بندر امام 5900
 

اوکراین بندر امام 5850

اوکراین بندر امام 5750

گندم:

امیرآباد 0000

نوشهر 4650

کرمانشاه 4520

جو:


نوشهر 6050

آمل 0000

سبوس گندم:

تهران 3860

کرج 3860

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 12500

پرک هندی بندر امام 11000


کنجاله کلزا:


کانولا الغریه بندر امام 9900

خاوردشت گرگان 11000

کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر امیرآباد 7580

پودری بندر نوشهر 6700

روس بندرامیرآباد 8500

قزاق مشهد 7500

قزاق مشهد 6750

کنجاله تخم پنبه :

ترکمنستان مشهد 13000

قزاق مشهد 12750

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9500

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 110000

فرانسه تهران 109000

آمریکا 84% تهران 00000

 
لیزین:

اندونزی تهران 42000

کولین کلراید :

چینی تهران 21500

ترئونین :

لوهمن تهران 58000

پرمنگنات:


چین 61000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت