دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/8
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/8

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 10800

کاب 9000 - 9400


تخم مرغ:

تهران 17000-18000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 70000-73000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

برزیل  بندر امام 6550

برزیل  بندر امام 6450

اوکراین بندر امام 6250

اوکراین بندر امام 6150

اوکراین بندر امام 5950

گندم:

نوشهر 4760

امیرآباد 4800

کرمانشاه 4500

جو:


اوکراین بندر امام 5550

سبوس گندم:

تهران 3860

کرج 3860

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 10550

پرک هندی  بندر امام 12050

کنجاله کلزا:


کانولا الغریه بندر امام 9900

خاوردشت گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 8470

روس نوشهر 7600

قزاق مشهد 7780

کنجاله تخم پنبه :

ترکمنستان مشهد 12950

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

چینی تهران 0000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9500

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 111000

فرانسه تهران 111000

آمریکا 84% تهران 93700

 
لیزین:

اندونزی تهران 43000

کولین کلراید :

اندونزی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 00000

دگوسا تهران 00000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا را کلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت