دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/8
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/8

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 10800

کاب 9000 - 9400


تخم مرغ:

تهران 17000-18000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-50000

کشتار تهران 70000-73000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

برزیل  بندر امام 6550

برزیل  بندر امام 6450

اوکراین بندر امام 6250

اوکراین بندر امام 6150

اوکراین بندر امام 5950

گندم:

نوشهر 4760

امیرآباد 4800

کرمانشاه 4500

جو:


اوکراین بندر امام 5550

سبوس گندم:

تهران 3860

کرج 3860

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 10550

پرک هندی  بندر امام 12050

کنجاله کلزا:


کانولا الغریه بندر امام 9900

خاوردشت گرگان 11500

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 8470

روس نوشهر 7600

قزاق مشهد 7780

کنجاله تخم پنبه :

ترکمنستان مشهد 12950

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

چینی تهران 0000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9500

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 111000

فرانسه تهران 111000

آمریکا 84% تهران 93700

 
لیزین:

اندونزی تهران 43000

کولین کلراید :

اندونزی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 00000

دگوسا تهران 00000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا را کلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت