دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/4

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/4

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 11000

کاب 8400 - 8800


تخم مرغ:

تهران 18400-19900


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 50500-50500

کشتار تهران 77000-80000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

برزیل  بندر امام 6610

برزیل  بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 6200

اوکراین بندر امام 6150

گندم:

نوشهر 4700

امیرآباد 4800

کرمانشاه 4520

جو:


اوکراین بندر امام 5530

سبوس گندم:

تهران 3860

کرج 3850

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 12550

پرک هندی  بندر امام 10550

کنجاله کلزا:


کانولا الغریه بندر امام 10100

خاوردشت گرگان 11550

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 8470

روس امیرآباد 7770

قزاق مشهد 6870

کنجاله تخم پنبه :

ترکمنستان مشهد 13700

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

چینی تهران 0000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9500

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 111000

فرانسه تهران 110000

آمریکا 84% تهران 00000

 
لیزین:

اندونزی تهران 43000

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا را کلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت